About

Một chiếc blog nho nhỏ dùng để hít hà đam mỹ nè☺

Thêm cạnh đo Blog này mình còn dùng để giới thiệu những truyện đam mình đã đọc cho mọi người ❤👌

”Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta .”

Hoa Thành -Thiên quan tứ phúc

”Chờ trưởng thành là con sẽ biết, thời thiếu niên của một người chỉ được tí tẹo như hạt đậu, chớp mắt là qua, cả đời cũng không quay lại được, đến lúc đó con sẽ hiểu mình đã phí hoài bao nhiêu năm tháng.”

SÁT PHÁ LANG

What People Say


Let’s build something together!


Create your website with WordPress.com
Get started